Tin Tức 24h

California: Tỉ lệ ăn chia hiện nay đang kết liễu sự phát triển của ngành nail tại Mỹ như thế nào?

Với tỉ lệ người lao động được hưởng tới 60% income do mình làm ra.Còn chủ tiệm nail, người quản lý, điều hành được hưởng 40% phần để lo cho … Read More

error: Content is protected !!