Tin Nhanh 24h

Biden đã thua nặng, thật không thể tin được! Hạ viện Joe bác bỏ tư cách tổng thống của Biden

Một Bằng Chứng Gian Lận Quan Trọng Của Biden Bị Khám Phá Nhìn vào biểu đồ ở Wisconsin!

Sao chépMã AMP

Một ngày sau cuộc bầu cử, Biden đã nhận được 143.379 phiếu bầu vào lúc 3:42 sáng, trước đó mọi người biết rằng Biden đã thua nặng.

Thật không thể tin được! Giờ đó là cả nước Mỹ đang ngủ thì chắc RATs đi bầu trong âm thàm bằng softwares !

Từng bước mọi việc gian trá đang được công khai hóa, giấc mộng ” làm tổng thống của Biden .

HẠ VIỆN HOA KỲ GỞI THÔNGBÁO BÁC BỎ TƯ CÁCH TỔNG THỐNG CỦA JOE BIDEN

Đây là văn bản chính thức (không phải sản phẩm tưởng tượng của bọn mù trí tuệ đâu) Nguồn lấy từ trang nhà Quốc Hội Hoa Kỳ – Hạ Viện -CONGRESS OF THE UNITED STATES- House of Representatives gởi cho GĐ Cơ Quan Dịch Vụ Hành Chính

bà Emily Murphy liên quan đến việc đảng DC hối thúc Bà xác nhận Joe Biden là TT đắc cử, và sự thật đã được Hạ Viện Mỹ gởi hồi đáp cho bà Murphy như sau.

Toàn thể thế giới xem kỹ để biết sự thật, còn các phan cuồng của Biden hay Kenya Obama mê giả dối, chỉ biết chạy vòng vòng theo sợi giây xích cổ cũng nên xem cho biết sự tình

HẠ VIỆN HOA KỲ GỞI THÔNG BÁO BÁC BỎ TƯ CÁCH TỔNG THỐNG CỦA JOE BIDEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!