Đức: Tiền Cứu trợ (Überbrückungshilfe III) có hiệu lực cửa hàng, Nail sẽ nhận tiền ngay không phải hoàn trả

Ngành ăn uống khách sạn, Nail bị khủng hoảng nặng do đóng cửa bởi  C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ đang rất cần các khoản cứu trợ mà nhà nước hứa bảo đảm cấp.

Sao chépMã AMP

Kể từ ngày hôm 04.03.2021, các doanh nghiệp bắt đầu được quyền đệ đơn xin cấp tiền Cứu trợ Bắc cầu III.

Tới thời điểm hôm qua, Luật tiền Cứu trợ Bắc cầu III chỉ mới có hiệu lực đối với những doanh nghiệp.

Quy định tiền Cứu trợ Bắc cầu III liên quan nhiều tới ngành ăn uống , Nail và khách sạn, tổ chức sự kiện, văn hoá vối bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh đóng cửa của Liên bang và tiểu bang.

Các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nhận tiền cứu trợ sẽ được nhà nước cấp đến 1,5 triệu Euro mỗi tháng, tùy từng cở sở.

Thời hạn đến cuối tháng 06.2021. Các ngành thậm chí có thể nhận được tới 3 triệu Euro mỗi tháng tới tối đa 12 triệu Euro/tháng. Tiền Cứu trợ Bắc cầu không phải hoàn trả.

Đơn xin tiền Cứu trợ Bắc cầu III được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử áp dụng chung cho toàn Liên bang www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

Đối với các doanh nghiệp doanh thu dưới 750 triệu Euro, có thể đệ đơn từ ngày 10.02.2021 và ngay sau đó 2 ngày, kể từ ngày 12.12, họ đã có thể nhận được ngay

khoản ứng trước (tạm ứng) tới 50% tổng số tiền đệ đơn, tối đa 100.000 Euro mỗi tháng (tức không tiền kiểm, chỉ hậu kiểm).

Còn các doanh nghiệp có doanh thu trên 750 triệu Euro/năm, kể từ ngay ngày hôm qua, cũng có thể được tạm ứng ngay sau khi đệ đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!