Tin Tức 24h

Texas Các gia đình sẽ nhận được $ 500 mỗi trẻ em, tối đa là $1500 cho mỗi gia đình

Texas (KTRK) – Các gia đình có thể đăng ký để nhận được khoản cứu trợ khi trả tiền giữ trẻ ở Quận Fort Bend ngay hôm nay.

Sao chépMã AMP

Các ủy viên của quận đã phê duyệt thêm nguồn tài trợ của Đạo luật CARES để giúp chi trả chi phí giữ trẻ

Các gia đình có thể nhận được tối đa $ 500 mỗi trẻ em, tối đa ba trẻ em mỗi gia đình, tiền nhận sẽ là $1.500 được sử dụng tại bất kỳ cơ sở giữ trẻ nào có tham gia ở Quận Fort Bend.

Để đủ điều kiện, bạn phải có:

Sống ở hạt Fort Bend——-Có con dưới 13 tuổi————–Đáp ứng tiêu chí về mức thu nhập———–Đã trải qua một số mất thu nhập vì đại dịch.

Bạn có thể đăng ký Chương trình Phiếu chăm sóc trẻ em trực tuyến ngay bây giờ .

Quận đã giúp đỡ các gia đình bằng nhiều cách trong thời kỳ đại dịch, bao gồm cả việc cứu trợ tiền thuê nhà. Nhiều cư dân ở Quận Fort Bend nói rằng họ rất cảm ơn vì sự giúp đỡ.

Những người có thu nhập hàng năm dưới 150.000 đô la sẽ không phải trả thuế lên đến 10.200 đô la trợ cấp thất nghiệp..

1.400 đô la đầy đủ sẽ được trao cho những người nộp hồ sơ đơn lẻ có thu nhập hàng năm dưới 75.000 đô la, những người khai thác chung kiếm được ít hơn 150.000 đô la và những người khai thác chủ hộ có thu nhập dưới 112.500 đô la.

Những người phụ thuộc được liệt kê cũng sẽ nhận được 1.400 đô la mỗi người.


Từ đó, khoản thanh toán 1.400 đô la nhanh chóng chuyển thành 0 đối với những cá nhân có thu nhập hàng năm từ 80.000 đô la trở lên, những người nộp thuế chung có thu nhập hàng năm từ 160.000 đô la trở lên và những người nộp đơn chủ hộ kiếm được 120.000 đô la trở lên.


Nó cũng bao gồm hàng tỷ đô la cho các chương trình viện trợ thực phẩm, kéo dài mức tăng SNAP 15% cho đến tháng 9 và dành 45 tỷ đô la cho hỗ trợ cho thuê, thế chấp và tiện ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *