Tin Tức 24h

Đức: Nhiều nơi sẽ phong tỏa trở lại từ 0h ngày 20/3 Tiệm móng, Kosmetik, Mat-xa…bắt buộc đóng cửa

Tỷ lệ mắc bệnh tăng mạnh – Corona phanh khẩn/cấp từ thứ Bảy   Từ thứ Bảy tới, cái gọi là phanh khẩn/cấp Corona sẽ có hiệu lực ở quận … Read More

Đức: Chính phủ Liên bang và các tiểu bang hoãn kế hoạch mở cửa bước 4, dừng hoạt động dịch vụ

Chính/phủ Liên bang và các tiểu bang đang  xét hoãn kế hoạch mở cửa bước 4, đặc biệt đối với ngành ăn uống công cộng và khách sạn. Thay vì … Read More

Phương Nguyễn một người Việt vừa 𝒃𝒊̣ 𝒃𝒂̆́𝒕 với 𝒕𝒐̣̂𝒊 𝒍𝒖̛̀𝒂 đ𝒂̉𝒐 sau khi nhận $15,500

Newark, Delaware –  C͙ả͙n͙h͙ ͙s͙á͙t͙đã bắt một người đàn ông gốc Việt bị/cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo trong việc sửa chữa nhà cửa ở gần Newark và … Read More

Giới chức xác định danh tính n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ của v͟ụ͟ x͟ả͟/s͟ú͟n͟g͟ tại spa ở Acworth, Georgia

𝐶𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑜̛̉ 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑜𝑘𝑒𝑒 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 5 𝑛𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎̆́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑢̣ 𝑥𝑎̉ 𝑠𝑢́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝐵𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔’𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑜̛̉ 𝐴𝑐𝑤𝑜𝑟𝑡ℎ, 𝐺𝑒𝑜𝑟𝑔𝑖𝑎. … Read More

𝐓𝐢𝐧 𝐍𝐨́𝐧𝐠 người Việt bị bắt ở Berlin, cuộc vây bắt lớn nhất của c͟ả͟n͟h͟ s͟á͟t͟ liên bang

𝐓𝐈𝐍/𝐍𝐎́𝐍𝐆 Người Việt bị bắt ở Berlin SỚM NAY 17.3, CẢNH SÁT LIÊN BANG ĐỘT KÍCH TIỆM MASSAGE TRÁ HÌNH TẠI QUẬN LICHTENBERG Đây chưa phải là một cuộc đột kích … Read More

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̣𝐠𝐢𝐮́𝐩 $𝟏,𝟒𝟎𝟎, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐨̂𝐧𝐠 𝐨̛̉ đ𝐚̃ 𝐛͟𝐚̆́͟𝐧͟𝐜͟𝐡͟𝐞̂́͟𝐭͟ 𝟒 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂́𝐩

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐨̂𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚  𝐛͟𝐚̆́͟𝐧͟ ͟𝐛͟𝐢̣͟ ͟𝐭͟𝐡͟𝐮̛͟𝐨̛͟𝐧͟𝐠͟ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐠͟𝐢͟𝐞̂́͟𝐭͟ ͟𝐛͟𝐨̂́͟𝐧͟ ͟𝐧͟𝐠͟𝐮̛͟𝐨̛̀͟𝐢͟ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚̉ đ𝐮̛́𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝟕 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 … Read More