Ổ dịch ở chùa từ ân DORF STR. 28./ 13509 BERLIN, trụ trì và 5 người Việt đang 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐤𝐢̣𝐜𝐡

Ổ DỊCH 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐕𝐈𝐑𝐔𝐒 Ở CHÙA TỪ ÂN DORF STR. 28./ 13509 BERLIN ĐANG KHIẾN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẾT SỨC QUAN TÂM. Hiện nay sư thầy trụ trì đã cấp … Read More

Xác minh “Bệnh Lạ” khiến 3 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠, 21 người nhập viện cùng 1 làng tại Kon Tum

CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN TỪ ĐÂU! Trước khi hàng chục người có triệu chứng bệnh, trong làng Kon Kum có tổ chức Tết chuồng trâu kéo dài trong nhiều ngày. … Read More

error: Content is protected !!