Đức: Tiền Cứu trợ (Überbrückungshilfe III) có hiệu lực cửa hàng, Nail sẽ nhận tiền ngay không phải hoàn trả

Ngành ăn uống khách sạn, Nail bị khủng hoảng nặng do đóng cửa bởi  C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ đang rất cần các khoản cứu trợ mà nhà nước hứa bảo đảm cấp. Kể … Read More

Chính phủ Victoria sẽ cấm các loại nhựa sử dụng một lần bao gồm ống hút, muỗng nĩa, đĩa và hộp đựng làm bằng nhựa polystyrene

Những đồ nhựa sử dụng một lần – như ống hút và cốc nhựa – chiếm khoảng một phần ba lượng rác thải của Victoria. Chúng ta cần thay đổi … Read More

ÚC những kẻ antivax đang nhắm vào việc phá hoại các trung tâm lưu trữ vắc-xin, người dân đang lo ngại

C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ liên bang đã phải t͟h͟à͟n͟h͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ để theo dõi hoạt động của các nhóm chống đối v͟ắ͟c͟-͟x͟i͟n͟ , lo sợ rằng các đối tượng này … Read More

error: Content is protected !!