Tin Nhanh 24h

Thông Báo Khẩn Lao động Việt Tại Đài Loan sắp hết thời gian lấy tiền thuế 2019, không lấy sẽ bị mất

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CÁC CHI CỤC THUẾ ĐỊA PHƯƠNG : 1. ĐÀI BẮC: -Địa chỉ: 7-2 Đường Beiping E ,Quận Zhongzheng, Đài Bắc -ĐT: +886-223949211 -Giờ làm việc:(Thứ hai … Read More

error: Content is protected !!