Chuyển động 24h

Miễn thuế $10200 cho mỗi hộ gia đình, còn hỗ trợ tiền nhà, điện nước, tiền hỗ trợ thực phẩm thêm 15% đến tháng 9

Trong gói trợ cấp Thượng viện đã thông qua gói cứu trợ C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la vào thứ Bảy, người Mỹ nhận khoản thanh toán 1.400 … Read More

Đài Loan: Lao động Việt chỉ biếtkhóc sau khi bị kết/án chung thân tại Đài Nam

𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐌𝐚𝐝𝐨𝐮, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ Đ𝐚̀𝐢 𝐍𝐚𝐦 , 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 đ𝐚̃ đ𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 … Read More

𝑁𝑜́𝑛𝑔 Cầm dao bầu đ𝘢̂𝘮 𝘵𝘶̛̉𝘷𝘰𝘯𝘨 một người phụ nữ rồi bỏ trốn, 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 tại ngõ Đặng Kim Nở thuộc địa phận Cát Dài

[ 𝐵𝑖𝑒̂́𝑛 𝐶𝑎̆𝑛𝑔 ] 𝐶𝑎̂̀𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑏𝑎̂̀𝑢 đ𝑎̂𝑚 𝑡.𝑢̛̉ 𝑣.𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛 ngay sau đó. 𝑉𝑢̣ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑜̃ Đ𝑎̣̆𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑚 𝑁𝑜̛̉ … Read More

Dự luật cứu trợ 𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥 $1.9 tỷ thượng Viện đã thông qua mỗi người dân sẽ nhận được $1,400

WASHINGTON, DC – Thượng Viện cuối cùng cũng thông qua dự luật cứu trợ 𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥 khổng lồ của Tổng Thống Joe Biden mở đường cho việc gởi ra chi phiếu … Read More