Tin Tức 24h

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đường bỏ lỡ tấm séc $ 1,400 sẽ được gửi thanh toán qua đường bưu điện đó không phải là thư rác

Một lô séc kích thích trị giá 1.400 đô la mới sẽ được gửi trong tuần này, lần này với nhiều khoản thanh toán qua thư hơn ngoài tiền gửi … Read More

𝐓𝐡𝐚̉𝐦 𝐬𝐚́𝐭 10 người đã 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 trong 𝒗𝒖̣ 𝒙𝒂̉ 𝒔𝒖́𝒏𝒈 tại một cửa hàng tạp hóa, 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒃𝒂́𝒐 đến người dân

𝑴𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒊̃ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒕, đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒎.𝒂̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝑯𝒂𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒂𝒚 𝒔.𝒖́𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̉ 𝒔.𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒑 𝒉𝒐́𝒂 𝒐̛̉ 𝑩𝒐𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓, … Read More

𝐍𝐨̂̉ 𝐬𝐮́𝐧𝐠 đang xảy ra tại siêu thị King Soopers đã có 6 người c͟h͟ế͟t͟ , yêu cầu cư dân tránh xa khu vực này

𝐶𝑎̉𝑛ℎ𝑆𝑎́𝑡 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑙𝑦 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑔𝑢𝑐ℎ𝑖, 𝑠𝑜̛̉ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐵𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟, 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑜̣𝑝 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑢̛́ 𝐻𝑎𝑖, 22 𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝐵𝑎 N𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ 𝐾𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑠, … Read More